Hankerahoituksella uusia kotimaisia tuotteita

Uudet tuotteet tulevat valikoimaan vuonna 2022

Saamamme hankerahoitus ei ainoastaan mahdollista varmempaa tuotantoa, vaan kyse on huomattavasti laajemmasta asiasta. Tulevaisuuden Kotisäkit ovat kotimaisia ja niissä on kehittyneempi muotoilu, sekä materiaali. Hanke mahdollistaa tuotteen ja materiaalin elinkaareen liittyvän kiertotalousnäkökulman kehittämisen ja arvioinnin. Yrityksestämme tulee osa suomalaista ja eurooppalaista kiertotaloussysteemiä.Kiertotalouden yhteiskunnallinen merkitys kasvaa

Suomi ja EU suurempana kokonaisuutena, johtavat globaalia kehitystä, jonka myötä materiaalivirrat tullaan hyödyntämään aivan eri tavalla. Sääntely ja kilpailu tekevät yrityksille tarpeelliseksi hyödyntää materiaalivirrat tehokkaammin. Käyttämästämme rPET -kierrätysmateriaalista tehdystä tuotteesta, saadaan hiilijalanjäljeltään entistä kestävämpi tuote, Tuotannosta tulee kuluttajalle läpinäkyvämpää ja helpommin hyväksyttävämpää. Hankkeen yksi tavoite on kehittää tuotetta muiden suomalaisten kiertotalousmateriaalien pohjalta.
 

Kansainvälinen kasvu on merkittävä mahdollisuus

Saamme myös monia operatiivisia hyötyjä uudessa toimintamallissa. Tuotekehitys on nopeampaa, tuotteet ainutlaatuisempia ja niitä voidaan helpommin tehdä halutunlaisina erinä. Kaikki edellä mainitut asiat ovat perusta kasvulle, jota aiomme hakea näillä tuotteilla erityisesti ulkomailta. Kotimaassa meillä on nyt mahdollisuus palvella vielä paremmin jälleenmyyjiämme. Hankkeen osana saamme merkittävää asiantuntija-apua, erityisesti kasvutavoitteisiin ja kiertotalouteen liittyen.

Kollaasi säilytyskoreista jotka tehty muovipulloista
Kuvassa Muovo Kotisäkkien eri malleja. Kuhunkin tuotteeseen on käytetty 17 puolen litran muovipulloa.

Hankerahoituksen muoto ja myöntäjä

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja ohjaus tulee REACT-EU sääntelystä. Kehitysavustuksen laajempi päämäärä on lisätä taloudellista toimeliaisuutta koronapandemiasta toipumiseksi. Alueellisista painotuksista on päättänyt Valtioneuvosto. Rahoituserä, josta olemme saaneet tukea, on kehitystoimintaan tarkoitettu ja sen alueellisia painotuksia Varsinais-Suomessa ovat mm. työllisyys, kiertotalous, kansainvälisyys ja kasvu.
Ilmoitus tuesta ja tiivistelmä sen sisällöstä löytyy Rakennerahastojen sivulta. 
 

Virallinen tiivistelmä

Hankkeen nimi: SACCULI, lat. säkki/laukku
CIRCULAR SACK
 
Kiertotaloutta edistävistä materiaaleista Suomessa valmistettujen täysin uudenlaisien Kotisäkki -tuotteiden kaupallistaminen kansainvälisille markkinoille.
 
Aloitamme uusien kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen, kiertotalouteen perustuvien, tuotteiden valmistamisen Suomessa. Tuotteissa tarvittavan materiaalin valmistus tapahtuu alihankkijan tuotantolinjan kehittämisen kautta, muuntamalla tekstiilikuitua niin, että siitä saadaan tarkoitukseen sopivaa kuitukangasta. Tuotekehityksessä käytetään ensimmäisten yritysten joukossa innovatiivisia suomalaisia kiertotalouskuituja ja kehitetään tuotantomenetelmä tarkoitukseen sopivalle kuitukankaalle.
 
Tavoitteena on vahvistaa suomalaista tekstiilien kiertotalouden ekosysteemiä ja kasvattaa yhteistyöyritysten kanssa tietoutta siitä, kuinka kiertotalouden periaattein tuotettua materiaalia voi käyttää kuluttajatuotteiden tuotemuotoiluun ja kaupallistamiseen. Etsimme hankkeessa parasta tapaa kuitukankaan valmistukseen, leikkaamiseen, ompeluun, värjäämiseen ja painamiseen.

Hankkeen avulla syntyy valmiita kaupallisia kiertotaloustuotteita. Kehittämistyön avulla Vilikkalasta tulee osa kotimaista ja eurooppalaista kiertotalouden ekosysteemiä. Hankkeella on tulevaisuudessa työllisyysvaikutuksia, se mahdollistaa laajan kansainvälisen liiketoiminnan ja antaa tietoa kiertotalouden hyödyistä yrityksen liiketoiminnan strategiaksi.
 
Aikataulu:
1.8.2021- 31.8.2022

Kollaasi Ihanna säilytyskoreista
Kuvassa Ihanna Kotisäkkien eri malleja. Tuotteiden tilavuudet on Experience 23 litraa, Black Dots 30 litraa ja Loops 45 litraa.