Verovapaa varainhankinta verottajan ohjeiden mukaisesti

Varojen keräämisessä tavoitteen asettaminen on myös edellytys verovapaudelle. Toiminnalla on oltava selkeä päämäärä, joka on koko ryhmän yhteiseksi hyväksi tarkoitettu. Päämäärä ei saa olla varoilla säännönmukaisen toiminnan ylläpitäminen, esim. palkkakulujen kattamista. Näillä ohjeilla varmistut siitä, että toiminta ei muutu veronalaiseksi. Päätökset tekee verottaja, joten nämä käytännöt ovat tulkintoja niistä, ja saat lisätietoja verotoimistosta.


Lyhyt muistilista pääperiaatteista


  1. Varat tulee jakaa tasapuolisesti
 
Riippumatta siitä kuinka paljon kukin erikseen vaikuttaa yhteiseen kassaan, on tulot jaettava tasaisesti kaikkien kesken. Rahat tulee käyttää esim. luokkaretken, leirikoulun tai kilpailumatkan kokonaiskustannuksiin. Varoilla ei saa kustantaa suoria palkkakustannuksia, esim. valmentajalle.

  1. Varainhankinnan tulee olla pienimuotoista
 
Kampanjalla hankitut, tiettyyn päämäärään tarkoitetut varat, saavat olla enintään 15.000 euroa. Silloin summasta ei veloiteta tuloveroa tai arvonlisäveroa. Lisäohjeita tähän liittyvistä kysymyksistä saat mm. verottajan sivuilta. Useimmiten varainhankintaa kauttamme tekevät saavat 1000 – 3000 euroa tuottoa itselleen.

  1. Ketkä voivat tehdä varainhankintaa?
 
Rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset, kuten urheiluseurat, voivat tehdä varainhankintaa näillä samoilla periaatteilla. Useimmiten varainhankintaa tekevät vanhemmat, tai kenties vanhempainyhdistykset. Jos toiminta on pienimuotoista, säilyy varainhankinta verovapaana ja se ei ole osa vanhempien tuloveroa. Yhdistys ei saa olla tässä tapauksessa arvonlisävelvollinen. Rahoista ja kaupan teosta tulee aina vastata aikuisen. Edellytämme että ryhmänvetäjä on täyttänyt 18 vuotta. Varainhankintaa ei voi tehdä yksityishenkilön hyväksi.

  1. Varainhankinnasta vastaavat vapaaehtoiset vanhemmat
 
Varainhankintaa tehdään usein lasten ja nuorten harrastustoiminnan hyväksi. Monet harrastukset ovat kalliita ja varainhankinnalla varmistutaan, että kaikki pysyvät mukana harrastustoiminnassa, riippumatta vanhempien mahdollisuuksista kustantaa kuluja. Verotuksellisista, sekä rahan käsittelyyn liittyvistä syistä, tulee varainhankinnasta vastaavan olla aikuinen. Lisäksi vastaavan henkilön tulee olla vapaaehtoinen ja hän ei saa olla työsuhteessa yhdistykseen, jonka jäsenten hyväksi varainhankintaa tehdään. Verottajan tuloverolain näkökulmasta varainhankintaan ei saa liittyä taloudellisia riskejä ja sitä pitää pystyä tekemään ilman pääomaa.

  1. Myyntituotteiden mainostaminen on rajallista
 
Kyseessä on talkootyötä, joka kohdistuu lähipiiriin. Tämä rajaa myös mainostamista, eli varsinaisia tuotteita ei saa mainostaa esim. seuran Facebook -sivuilla. Mahdollisuudesta tehdä tietyn yrityksen tuotteilla varainhankintaa, voi kertoa kaikissa sosiaalisen median kanavissa, jäsenlehdessä ja muissa tiedotteissa. Lähipiirille voi levittää linkkiä erilaisissa sähköisissä kanavissa linkkiä kauppaan, jossa ostoksia voi tehdä.
 
 
Verottajalta voi aina kysyä lisätietoja verotuksesta. Verottajalta löytyy hyvät ohjeet myös verkkosivuilta.
 
Vilikkalan tuotteet ovat ekologisia ja monikäyttöisiä tuotteita, joita on helppo myydä. Niiden avulla saat vaivatta järjestettyä varainhankintakampanjan.